10 probleemi, mis võivad katusega tekkida

Katusekatte materjali valimisel otsitakse häid ja odavaid lahendusi. Paraku on neid kahte ootustele vastavat omadust üsna raske saavutada. Kõige soodsamad, kuid mitte just kõige paremad lahendused võivad pikas perspektiivis osutuda kulukamateks kui veidi kallimad, ent see-eest paremad lahendused. Toome välja mõned enamlevinud probleemid, mis võivad kaasneda odavate, ent mittekvaliteetsete katustega.

Niiskus ja läbijooksud
Katuse lekkimine võib tuleneda halvasti paigaldatud katusematerjalidest või katusesõlmedest, kust vihmavesi katuse alla satub. Niiskus võib konstruktsioonidesse tekkida ka valet tüüpi aluskatte kasutamisest või puudulikust tuulutusest katusekatte all.

Tuulega rullumine
Halvasti paigaldatud ja kinnitatud katus võib suurema tormi korral tuule alla võtta ning lihtsalt minema lennata. Seetõttu on soovituslik kasutada katusepaigaldusel professionaalide abi ja projektikohaseid materjale.

Vihmavee kogunemine
Katusekatte valikul tuleb arvestada katuse kuju ja kalletega. Vale valiku puhul võib katus hakata vett koguma. Katusekatte materjal ja profiil, vihmavee ärajuhtimise süsteem ning piisav katuse hooldus tagavad selle, et vihmavesi ei koguneks katusele ning läbijooksud oleks ennetatud.

Sammaldumine
Sammaldunud katus võib maakodus küll kena paista, ent tegelikult põhjustab see siiski katuse eluea lühenemist. Sammal hakkab niiskusega vohama ning selle juured hakkavad lõhkuma katusekatet. Muide, sammal ei teki ainult eterniidil, vaid ka siledal plekk-katusel, kivikatusel jne.

Mõlgid ja kriimustused plekk-katusel
Kõige probleemsemad kohad katuses on mõlgid ja kriimustused, kus orgaanilised saasted puutuvad kokku värvkatte all oleva tsingiga ning võivad seda kahjustada. Nagu juba mainitud, seob orgaaniline praht palju vett, mis võib kahjustada pleki kattekihte ja põhjustada sellega enneaegset korrodeerumist.

Roosteplekid plekk-katusel
Roosteplekid on märgid katuse kahjustusest. Kui plekid on ilmnenud, on tõenäosus, et roostetus läheb aina suuremaks. Ainuüksi roosteplekkide värvimisest sellisel juhul ei piisa.

Raskused hooldamisel
Sammal, saaste ja roosteplekid vähendavad katuse kasutusiga, kuid tihtipeale võib katuse hooldamine olla keeruline. Enamasti jäävad katused puhastamata just sobivate töövahendite puudumise ja halva ligipääsetavuse tõttu.

Suurte jääpurikate tekkimine
Katuse ebapiisav soojustus või selle paigalduse halb kvaliteet tekitavad räästale suuri ohtlikke jääpurikaid. Majast väljuv soojus sulatab katusel oleva lume veeks ning see voolab nullkraadise temperatuuriga mööda katusekatet alla räästa piirkonda ning külmub seal jääks.

Lume kuhjumine
Keerulise kuju ja astangutega katusel võib esineda aga hoopis lume kuhjumist. Kui lund ja jääd on katusel palju, võib see liigselt koormata katusekonstruktsioone ja tekib oht hoone stabiilsusele ning inimeste ohutusele.

Pleekimine
Materjalide ja pinnakatete vastupidavus UV-kiirgusele on erinev. Kui katus on pleekinud, võib see olla ka märgiks katuse kahjustustest. Põhjuseks võib olla aga ka lihtsalt värvitooni muutus.

Kuidas neid probleeme ennetada?

Katusega seotud probleemide ennetamiseks on pikaajaliselt kõige mõistlikum lahendus soetada endale kõrgkvaliteedilised katusetooted. Uurisime Eesti ühelt suurimalt katuseeksperdilt, Weckmanilt, milline on tänase päeva kõige efektiivsem ja kvaliteetsem terasplekist katusematerjal.

Weckmani esindaja sõnul on nende tooteportfooliosse jõudnud ülemaailmselt tuntud Rootsi tootja SSAB terasekvaliteedil baseeruvad GreenCoat tooted, mis on loodud ennetama mitmeid katusega ilmneda võivaid probleeme.

Kuidas GreenCoat katuseplekk probleeme ennetab?

  • Kauakestev keskkonnasäästlikum biolooglisi komponente sisaldav pinnakate.
  • Paranenud kaitse UV-kiirguse vastu ja parem vastupidavus kriimustustele.
  • Vähenenud mustuse nakkumine värvi pinnale.
  • Lihtne katuse hooldus.
  • Väga hea töödeldavusega, võimalik paigaldada ka keerukatele pindadele.
  • Varasemalt katsetatud karmides ilmastikuoludes.
  • Garanteeritud vastupidavus.

Kui aga uue katuse paigaldus veel tulevikuplaaniks jääb, annab Weckman meile mõned nipid, kuidas ise omal jõul katusega seotud probleeme vältida ning tagada katuse pikk kasutusiga.

1. Puhasta katus ja vihmaveerennid puulehtedest ja muust prahist vähemalt kord aastas.
2. Kui katusel on märgata sammaldunud alasid, ei tohiks asjaga kauem viivitada, vaid tegutseda kohe.
3. Lume eemaldamisel jäta katusele siiski vähemalt 10 cm paksune lumekiht, et kaitsta värvkatet lume eemaldamise ajal.
4. Lume ja jää libisemist saab ära hoida katusele paigaldatavate lumetõketega.
5. Katuselagi ja pööning peavad olema korralikult soojustatud.
6. Katuse pinnakatte vigastamise vältimiseks tuleks kasutada abivahendeid, nagu käigusillad, redelid, tõstukid.
7. Mustuse ja plekkide eemaldamiseks kasuta pehmet harja ja vett.
8. Enne kui otsustate kogu katusepinna uuesti üle värvida, tuleks kontrollida, et pinnakattes pole suuremaid kahjustusi, kuhu on tekkinud roostet.

Jäta oma vastus

Please enter your comment!
Please enter your name here