Lihtne, mugav ja kiire viis viiviste arvestamiseks on tasuta veebirakendus www.viivisekalkulaator.ee!

Kui sul on tekkinud vajadus viiviste arvutamiseks, siis mugavaim viis on kasutada tasuta veebirakendust aadressil www.viivisekalkulaator.ee. Rakendus on loodud kasutamiseks nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Kasutajaskond on lai ja kõige enam on rakenduse üle rõõmustanud juristid, võlgasid sissenõudvad ettevõtjad, korteriühistud, aga samuti need, kes on oma tuleviku kindlustanud investeeringutega kinnisvarasse ja erasikutest laenuandjad.

Vesteldes oma tutvusringkonnas erinevate ettevõtete juhtide, korteriühistute esindajate ning väikeettevõtjatega selgus, et arveid õigeaegselt mitte tasuvaid kliente tuleb ette ja viiviste suuruse arvutamine on olnud aktuaalne. Raamatupidamisega igapäevaselt tegelevad küsitletud olid viivisekalkulaatori rakendusest teadlikud, kuid ekspedeerimisettevõtte omanik oli mulle uue väärtusliku info eest väga tänulik. Senini oli ta viiviseid arvutanud käsitsi ning sellele kuluv aeg on pikk, seejuures arvete ülevaatamised, viivitatud päevade arvestused ja viivisemääraga korrutamised on nõudnud teravdatud tähelepanu. Kogu arvutamisprotsess on olnud väga tülikas ja oleks ta vaid teadnud, et viivisekalkulaatori rakendus on internetis täiesti vabalt saadaval, oleks jäänud see aeg põhitööga tegelemisele. Viivisekalkulaatorit tasuks kasutada ka võlgnikul, et üle kontrollida tema vastu esitatud viiviste õigsust.

Kasutamismugavus ja detailne viiviseraport

Viivisekalkulaator arvutab viivise välja automaatselt. Viivise arvutamiseks kalkulaatori abiga ei pea kasutaja teadma peast võlaõigusseaduse § 113 lõikes 1 ettenähtud viivisemäära erinevatel ajaperioodidel kehtinud suuruseid. Lähteandmetena tuleb sisestada üksnes võlasumma ja võla tekkimise aeg. Juhul kui võlgnevus on juba tasutud, peab viivisekalkulaatorisse lisama tasumise kuupäeva. Kui viivisemäära suurus on fikseeritud, siis tuleb kalkulaatorisse sisestada samuti viivisemäär (protsendina aastas või päevas). Viivisekalkulaatoriga saab arvutada viivist ükskõik millise ajaperioodi kohta alates 1. juulist 2002.

Lisaks viivisesumma väljaarvutamisele on võimalik viivisesumma kujunemise kohta detailsete andmete saamiseks alla laadida viiviseraport, mis sisaldab detailset infot:

  • Mitu eurot on viivis ühes kalendripäevas;
  • Mitu protsenti on viivisemäär ühes kalendripäevas;
  • Mitu võla tasumisega viivitatud päeva on võlaperioodis kokku;
  • Mitu erineva viivisemääraga perioodi on võlaperioodis kokku;
  • Milline on viivisemäär iga erineva viivisemääraga perioodis.

Viivisekalkulaatori lisafunktsioonid aitavad viivist arvutada siis, kui (i) võlg on tasutud ositi, (ii) soovitakse kindlaks määrata kohustuste täitmise järjekorda, mille katteks tehtud makseid arvestada, (iii) soovitakse viivise arvutamisel arvesse võtta ka võla sissenõudmiseks tehtud kulusid ja võlgniku muid kohustusi.

KASULIK TEADA: Viiviseraportit saab esitada dokumendina erinevates olukordades, mis võib ette tulla. Näiteks lisana kohtus või vahekohtus esitatavale hagiavaldusele, täitemenetluse algatamise avaldusele, töövaidluskomisjoni esitatava avaldusele või mistahes muudele võla sissenõudmise või käsitlemisega seonduvatele dokumentidele.

Jäta oma vastus

Please enter your comment!
Please enter your name here