Katust on mõttekas renoveerida koos soojustuse ja fassaadi uuendamisega

Enamik kortermajadest, mida tuleb tänapäeval renoveerida, on ehitatud 1960.–1970. aastatel. Kõrge ea ja amortisatsiooni tõttu vajavad enamasti remonti nii soojustus, fassaad, aknad-uksed kui ka katusekate. Millest on mõttekas alustada katuse renoveerimist, millele tuleb eriti tähelepanu pöörata ja kuhu abi saamiseks pöörduda, räägib teraskatuste tootja Weckmani juhataja Eestis Peep Siimon. Peale katusekatete tegeletakse Weckmanis ORIMA katusetoodete impordi ja müügiga.

„Riiklik finantseerimisasutus KredEx on loonud korteriühistutele laenutooteid, mille abil elanike elukvaliteeti parandada. Eesti ühistud on osalenud juba aastaid kompleksprogrammides, kus renoveeritakse järk-järgult kogu kortermaja. See on suurepärane võimalus saada ulatusliku projektiga soodustingimustel korda kogu hoone,“ räägib Siimon, kelle sõnul on väga oluline osa programmist katus.

Siimoni sõnutsi vajab katus kindlasti rekonstrueerimist, kui vesi pääseb hoonesse või katus ei pea enam piisavalt sooja. „Kaldkatuse remondi käigus eemaldatakse kõigepealt enamasti vana katusekate, kontrollitakse ja vajaduse korral parandatakse kandekonstruktsioonide seisukorda, uuendatakse soojustust ning pannakse uus katusekate. Kliendi soovi korral paigaldatakse kaldkatustele ka katuseaknaid või muid katusetarvikuid. Üsna tihti otsustavad ühistud ehitada paneelmaja lamekatusele kaldkatusega lisa eluruumid. Weckman Partnerid saavad olla siin katusetöödega abiks.“

„Kuna iga maja on originaalne, tuleb igale katuseprojektile läheneda individuaalselt. Väga tähtis osa meie tööst on konsultatsioon. Kliendi soovide ning katuse mõõtmete ja olukorra alusel aitame leida sobivad materjalid, tööde hulga ja partneri, kes katust renoveerib,“ räägib Siimon.

Katuse renoveerimisel tuleb üle vaadata ka turvatooted

Katuse ohutus ja turvatooted on muutunud järjest olulisemaks. „Katuse ohutusnõuded tunduvad vahel veidi udused, kuid põhifookus on sellel, et majaomanik peab kindlustama ohutuse nii majaelanikele, majale kui ka kolmandatele isikutele. Kui lume- või jääkogus kukub maja kõrval seisvale sõidukile või saab viga inimene, võib kannataja pöörduda kahju korvamiseks majaomaniku ehk ühistu poole,“ selgitab Siimon. „Selliste õnnetuste vältimiseks on loodud tooted, tänu millele on katusel ohutum liikuda ja hooldustöid teha ning ennetada võimalikke kahjusid. ORIMA tootevalikust leiab selleks sobivaid lahendusi.“

Kui uusehitistel on kõik nõutud ohutustooted enamasti juba projekti sisse kirjutatud, siis vanematel majadel tuleb paraku ikka ette, et korstnapühkija ja katusepuhastaja jaoks puuduvad redelid ja katusesillad. Teenuse pakkujal on õigus sellele viidates tööst keelduda.

Ohutustooted, mis peavad olema igal majal

Katusele pääsemiseks peab olema seinaredel või maja seest katusele saamiseks luuk ja redel. Ohutuks liikumiseks peavad katusel olema käiguteed ja katuseredelid. Käiguteed võiksid olla turvarööbastega, kuhu saab kinnitada turvaköie.

Kuigi viimased aastad on olnud lumevaesed, on endiselt väga olulised lumetõke, mis väldivad lume kukkumist katuselt ja sellest tekkivaid kahjusid. ORIMA lumetõkkeid on olemas kõigile kaldkatuse tüüpidele: plekk-, klassik-, profiil- ja valtskatustele, samuti bituumen-, kärg-, kivi- ja eterniitkatustele. Igale katusele kinnitatakse lumetõke just sellele materjalile sobivate kinnituslahendustega. Lumetõkkeid on samuti mitu sorti: toru- ja võrktõkked. Torutõkked hoiavad kinni suuremate lumekoguste kukkumised, võrklumetõkked annavad ligi 100% takistuse lumelaviinidele.

Vihmaveesüsteemid kaitsevad hoone tarindeid sademevee eest ja koguvad katusele sadanud vee kokku. Vihmaveesüsteemide projekteerimisel tuleb jälgida katusekallet ja pinna suurust ning määrata selle järgi rennide ristlõige. Vihmaveerenne on 5–6 standardtooni, muidugi saab neid värvida ka soovi järgi. Kuna vihmaveesüsteemide töökoormus on võrdlemisi suur, on oluline, et need oleksid valmistatud spetsiaalsest vastupidavast materjalist ja kaetud mõlemalt poolt tugeva värvikihiga. ORIMA katuseohutustooted on  valmistatud kuumtsingitud terasest, mis on värvitud tehases moodsa nanokomponendiga pulbervärvi tehnoloogiaga. Selline töötlus võimaldab anda katuseohutustoodetele kuni 50-aastase garantii.

Lähinaabritest on selles valdkonnas teistest ees Rootsi, kus on pandud lumetõketele ja katusel liikumise ohutusele veel rohkem rõhku. Näiteks peab seal olema võimalik kinnitada igasuguse katusele paigaldatud atribuutika külge isikukaitsevahendeid nagu turvaköis. „Meil on turvatoodetest veel palju õppida, kuid positiivne on see, et liigume kindlalt samas rütmis, hinnates inimelu aina kõrgemalt,“ nendib Siimon. „Eesti asub kliimalt keerulises kohas, temperatuurimuutused on aasta ringi suured ja sademete hulk erineb. Kõik see seab nii katusematerjalide kui ka lisatoodete jätkusuutlikkusele ja vastupidamisele omad nõuded.“

Weckmani ja ORIMA katusetoodetel on CE-märgistus ja neid on nõuete järgi testitud, mis kinnitab toodangu kõrget kvaliteeti ja nõuetele vastamist.

Lähemalt katuse renoveerimisest ja turvatoodetest: www.weckman.ee

Jäta oma vastus

Please enter your comment!
Please enter your name here